Anda berada di sini: Laman UtamaMENGENAI KAMIPIAGAM PELANGGAN
 • Menyediakan Laporan Prestasi Perlaksanaan Program Dan Projek Pembangunan Lima Tahun (RMLT) Sarawak melalui Mesyuarat Pemantauan Pembangunan Projek Persekutuan Sarawak ( JKPPPNg ) sebanyak 4 kali setahun serta menyelaras Laporan Penilaian Program / Projek agensi di Sarawak melalui mesyuarat tersebut sebanyak 4 kali setahun.
 • Menyediakan Laporan Lawatan Pemantauan projek agensi Kerajaan Persekutuan dalam tempoh 5 hari.
 • Melaksanakan projek khas mengikut perancangan dan peruntukan kewangan.
 • Mengeluarkan Surat Kuasa perlaksanaan projek ADUN/Ahli Parlimen kepada Agensi Pelaksana dalam tempoh 3 (Tiga) hari selepas kelulusan diterima dari IbuPejabat/Kementerian.
 • Mengemaskini senarai pemutihan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh selesai di lapangan.
 • Melakukan siasatan berkaitan dengan ekasih dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima.
 • Memastikan tuntutan bayaran bagi projek / pembelian diproses dalam tempoh 14 hari tuntutan lengkap dikemukakan kepada Seksyen Kewangan.
 • Memproses permohonan cek dalam tempoh 3 (Tiga) hari permohonan diterima dari Seksyen Khas.
 • Mengambil maklum dan menyelesaikan aduan pengguna mengenai permasalahan dalam penggunaan sistem ICU JPM dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

 

KOMITMEN

"ICU JPM AKAN MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG, BERKUALITI, DAN BERINTEGRITI MELALUI AMALAN URUS TADBIR YANG TERBAIK DENGAN BERKESAN BERASASKAN PIAGAM PELANGGAN SEPERTI BERIKUT :

 

PERKHIDMATAN TERAS UTAMA

 • Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan dan outcome Program/Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).
 • Mengurus Peruntukan serta melaksana dan memantau Program/Projek Khas YAB Perdana Menteri.
 • Menyelaras, memantau dan menilai Program/Projek Kesejahteraan Rakyat.

PERKHIDMATAN TERAS

 • Menyelaras, melaksana, memantau dan menilai Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Asas dan Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam di bawah Peruntukan Kementerian Kewangan.
 • Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar dan strategi program Satu Daerah Satu Industri.
 • Menjadi urusetia kepada jentera penyelarasan pelaksanaan di bawah Arahan No. 1, 2010 dan Mesyuarat-mesyuarat utama Kerajaan
 • Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar dan strategi Badan Berkanun Persekutuan (BBP) berdasarkan Pekeliling-pekeliling yang berkaitan.

PENGURUSAN SOKONGAN

 • Mengurus bayaran kepada kontraktor/pembekal dalam masa 14 hari selepas dokumen lengkap diterima.

PEMULIHAN PERKHIDMATAN :

"JIKA ATAS SEBAB-SEBAB TERTENTU ICUJPM TIDAK DAPAT MENUNAIKAN TANGGUNGJAWAB DALAM TEMPOH YANG DIJANJIKAN, KAMI AKAN DENGAN SERTA MERTA MEMBERI JAMINAN KEPADA PIHAK PELANGGAN UNTUK MELAKSANAKANNYA DALAM MASA YANG DIPERSETUJUI".

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

@ Januari

@ Februari

@ Mac

@ April

@ Mei

@ Jun

@ Julai

@ Ogos

@ September

 

HAK CIPTA PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI SARAWAK DAN KANDUNGANNYA YANG TERMASUK MAKLUMAT, TEKS, IMEJ, GRAFIK, FAIL SUARA, FAIL VIDEO DAN SUSUNANNYA SERTA BAHAN-BAHANNYA IALAH KEPUNYAAN (NAMA AGENSI) KECUALI DINYATAKAN SEBALIKNYA. TIADA MANA-MANA BAHAGIAN LAMAN WEB INI BOLEH DIUBAH, DISALIN, DIEDAR, DIHANTAR SEMULA, DISIARKAN, DIPAMERKAN, DITERBITKAN, DILESENKAN, DIPINDAH, DIJUAL ATAU DIURUSKAN BAGI TUJUAN KOMERSIAL DALAM APA BENTUK SEKALIPUN TANPA MENDAPAT KEBENARAN SECARA BERTULIS YANG JELAS TERLEBIH DAHULU DARIPADA PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI SARAWAK.

PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI SARAWAK TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUNA KERANA MENGGUNAKAN MAKLUMAT DALAM LAMAN INI.

PAPARAN TERBAIK RESOLUSI 1024x768 IE 7.0++/MOZILLA FIRFOX/GOOGLE CHROME

PETA LAMAN     DASAR KESELAMATAN     DASAR PRIVASI     PASUKAN WEB


 

#